Un manifest pentru normalitate democratică şi instituţională în România

Manifestul regal

Document de Filip-Lucian Iorga și Vlad Badea, publicat la 10 mai 2011.

 

„Monarhia este un sistem de guvernământ în care puterea este exercitată pentru binele tuturor.”
(Aristotel, filosof grec)

„Monarhia parlamentară îndeplineşte un rol pe care niciun preşedinte ales nu-l poate îndeplini niciodată. Ea limitează formal setea de putere a  politicienilor, deoarece prin ea funcţia supremă în stat este ocupată odată pentru totdeauna.”
(Max Weber, economist german)

„Publicul a ajuns să accepte ideea că monarhia este cea mai bună formă a autorităţii constituţionale şi un mod bun de a păstra ţara unită, întreagă, laolaltă într-o lume în schimbare.”
(Tony Blair, premier britanic)

~10 Mai 2011~

La 30 decembrie 1947 România a început un proces de transformare continuă prin degradare statală şi instituţională. Într-o singură zi, printr-un act semnat sub presiunea şantajului, statul român a pierdut ultimul simbol al identităţii şi democraţiei, devenind o colonie stalinistă. În 1947 statul român a pierdut mai mult decât un rege. A pierdut prestigiu, credibilitate internaţională, demnitate, loialitate şi simţ al răspunderii – calităţi care au fost inaugurate în practica politică autohtonă începând cu 1866, anul devenirii noastre ca naţiune. Statalitatea şi regimul democratic-constituţional au fost suprimate, istoria cenzurată şi mitizată iar valorile răsturnate. Cei aproape 50 de ani de comunism au modificat radical România, de la mentalitatea civică, la aspectul fizic al comunităţilor urbane şi rurale, depărtându-ne astfel de Europa şi apropiindu-ne tot mai mult de un model statal sovietic, total nereprezentativ pentru societatea românească.

În decembrie 1989 românii au repudiat regimul comunist şi şi-au recâştigat democraţia şi libertatea, dar nu şi-au recăpătat identitatea, valorile şi simbolurile statale. Din orgoliu şi interes personal, noua elită politică a preferat să nu repare erorile trecutului şi să nu reaşeze statul român pe făgaşul său natural. După mai bine de 60 de ani de pribegie republicană, România este astăzi o ţară cu o reputaţie slabă pe plan internaţional, cu instituţii neconsolidate, cu reprezentanţi puţin sau deloc sensibili la năzuinţele şi problemele societăţii, cu o tânără elită intelectuală care îşi caută destinul în străinătate.

Considerând că România nu este o întreprindere privată care se conduce după bunul plac al oamenilor politici şi încrezători în reafirmarea demnităţii şi prestigiului demult pierdute, relansăm prin acest manifest ideea discuţiei publice privind restauraţia monarhiei constituţionale. Acesta nu este un manifest pentru a elogia trecutul, ci un manifest argumentat pentru o construcţie temeinică a viitorului ţării noastre.

ARGUMENTUL INSTITUŢIONAL
de Vlad Badea

(1) Independenţa şi neutralitatea politică sau omul de stat vs omul politic

De la crearea funcţiei de Preşedinte al României în 1974 şi până astăzi, experienţa politică ne-a demonstrat că oricare om politic român va ajunge să exercite această înaltă demnitate publică nu va reuşi în cursul mandatului să păstreze o relaţie echidistantă şi independentă faţă de partidele parlamentare. Rând pe rând, discret sau făţiş, toţi preşedinţii au căutat să-şi instaleze premierii preferaţi şi să promoveze partidele care i-au propulsat, în detrimentul celorlalte, sfidând constituţia, opinia publică sau majoritatea parlamentară. Astfel, România nu a avut niciodată un şef de stat al tuturor românilor, ci un preşedinte politic, de stânga sau de dreapta.

Revenirea la monarhia constituţională ar înlătura problema favoritismului în practica politică românească. Monarhul este prin natura sa un om de stat şi nu un politician, astfel că el este dezlegat de orice legături personale sau financiare faţă de partide. Independenţa şi neutralitatea sunt utile în măsura în care dorim ca poziţia fruntaşă în statul român să fie reprezentativă pentru toţi românii, nu doar pentru aceia cu anumite afinităţi politice.

(2) Reprezentarea şi guvernarea – două competenţe distincte

Din necesitatea electorală de a se afirma în faţa competitorilor politici, preşedinţii au fost nevoiţi să intervină deseori în afacerile guvernamentale, fără a avea însă o bază constituţională pentru o asemenea implicare. Intervenţia preşedinţilor în administrarea statului şi diferenţele de opinii dintre aceştia şi premierii lor au condus de multe ori la blocaje în relaţia dintre Palatul Cotroceni şi Palatul Victoria. Dintre acestea reamintim conflictul Ion Iliescu – Petre Roman (soluţionat prin mineriade), conflictul Emil Constantinescu – Victor Ciorbea, conflictul Ion Iliescu – Adrian Năstase pe tema alegerilor anticipate şi, nu în ultimul rând, conflictul Traian Băsescu – Călin Popescu Tăriceanu, a cărui expresie se regăseşte în alungarea de la putere a partidului prezidenţial şi în formarea majorităţii netransparente din parlament (dintre liberalii care guvernau şi social-democraţii din opoziţie).

Rolul prim-ministrului, demnitarul legitim în actele guvernării statului, a fost adesea minimalizat prin implicarea excesivă şi neautorizată a preşedintelui, înaltul demnitar însărcinat cu reprezentarea statului şi a cetăţenilor. În replică, premierul, frustrat de subminarea şi desconsiderarea puterilor sale de către preşedinte, a contribuit la materializarea unor planuri pentru înlăturarea rivalului său. Aşa s-a ajuns, de pildă, la suspendarea Preşedintelui României în 2007, care a paralizat mersul firesc al statului pentru câteva săptămâni.

Conflictul dintre puterea care reprezintă statul (preşedinte) şi puterea care îl guvernează (premier) este cauzat în principal de dorinţa celei dintâi de a o domina pe cea din urmă. Acest conflict alimentează neîncrederea în instituţii şi în buna lor funcţionare şi influenţează negativ percepţia mediului internaţional asupra stabilităţii politice interne din România.

Restauraţia monarhiei constituţionale ar soluţiona definitiv problema relaţiei dintre reprezentantul naţiunii şi conducătorul ei. Atribuţiile monarhului constituţional sunt limitate la puteri ceremoniale, simbolice şi de reprezentare a statului şi cetăţenilor. El nu mai are nevoie să concureze cu premierul în administrarea statului, pentru a-şi demonstra capabilitatea, deoarece poziţia sa în stat este asigurată pe viaţă. Prin urmare, monarhul va fi întotdeauna îndemnat să-şi asume doar atribuţiile constituţionale de reprezentare, lăsând astfel guvernarea în sarcina acelora mandataţi să o înfăptuiască.

(3) Dimensiunea diplomatică a regalităţii

Monarhia este prin ea însăşi o punte de legătură cu alte state, deoarece relaţii de rudenie există aproape între toate Casele Regale ale Europei. Aşadar, putem spune că regalitatea facilitează natural relaţia dintre state. Acesta nu este însă singurul argument pentru a afirma utilitatea diplomatică a instituţiei monarhiei.

Casa Regală a României a efectuat în fiecare an de la reîntoarcerea în ţară vizite externe pentru a susţine interesele României pe lângă politicieni influenţi, oameni de afaceri, organizaţii sau fundaţii non-profit din străinătate.

Probabil cel mai clar exemplu de susţinere diplomatică este efortul benevol depus în perioada postdecembristă de Casa Regală a României pentru a determina guvernele statelor membre UE şi NATO să accepte ţara noastră în cadrul acestor organizaţii internaţionale de integrare şi, respectiv, apărare. Problema aderării la spaţiul Schengen a readus în discuţie posibilitatea implicării Casei Regale în activitatea de lobby internaţional, astfel că liberalii şi conservatorii au realizat de curând vizite la Palatul Elisabeta pentru a discuta cauza comună.

(4) Monarhia – un factor psihologic pentru coeziunea socială

Monarhul este adesea considerat în societăţile vest-europene drept „părintele naţiunii”, îndeplinind un rol care transcende caracterul funcţionalist pe care îl au preşedinţii aleşi. El este un model inspiraţional care uneşte societatea şi recompensează ceremonial elitele intelectuale, profesionale sau politice. Monarhia este mai umană şi mai apropiată de popor decât instituţia preşedintelui, care poate fi caracterizată mai mult prin sobrietate şi – în cele mai fericite cazuri – tehnocraţie, – în cele mai rele – populism.

Modelul laudativ şi unificator al monarhiei constituţionale se contrapune astfel modelului critic şi dezbinator al prezidenţialismului cu care societatea noastră este atât de obişnuită.

(5) Continuitatea

România este la ora actuală un stat fără un proiect pentru dezvoltare durabilă. Fiecare preşedinte îşi fixează la începutul mandatului o agendă, care de cele mai multe ori nu este dusă până la capăt în cursul mandatului de patru sau cinci ani. Preşedintele succesor are propria agendă de îndeplinit, astfel că activităţile iniţiate de predecesorul său rămân nefinalizate şi deci fără impact considerabil în dezvoltare.

Monarhul are puterea de a sfătui şi de a încuraja partidele care se perindă la guvernare, în direcţia continuării proiectelor majore de construcţie sustenabilă a statului. Deşi nu poate aduce direct prosperitate ţării, el poate acţiona ca îndrumător pentru a se asigura o transpunere coerentă, înlănţuită şi cu efecte durabile ale diferitelor agende politice. Din acest punct de vedere, instituţia monarhiei este un element constant pe scena politică.

În acest spirit, Casa Regală a României a realizat un pas înainte în anul 2007, publicând documentul România – O viziune pe 30 de ani, care cuprinde o strategie concentrată pe două perioade ale dezvoltării, 2007-2017 şi 2017-2037.

(6) Profesionalizarea funcţiei de şef de stat

Prezidenţialismul porneşte din start cu un handicap în comparaţia cu modelul regal, prin aceea că dacă în sistemul monarhic principele moştenitor este educat întreaga viaţă pentru a îndeplini într-o bună zi funcţiunea de şef de stat, preşedinţii nu beneficiază de o asemenea pregătire, întrucât pentru ei calitatea de preşedinte este o circumstanţă specială a carierei lor profesionale. Niciun cetăţean român nu ştie de la naştere că îi va reprezenta cândva pe conaţionalii săi dintr-o poziţie atât de înaltă. Prezidenţialismul devine parte a vieţii unora dintre aceşti cetăţeni norocoşi în general după vârsta de 40 de ani, când formarea academică şi profesională este în bună măsură încheiată, dar într-o direcţie care nu are nimic a face cu statul.

Astfel, am ajuns să avem în fruntea naţiunii române un neuropsihiatru (1947-1952), doi avocaţi (1952-1958 şi 1958-1961), un electrician (1961-1965), un angajat CFR (1965-1967), un ucenic de cizmar (1967/1974-1989; primul Preşedinte al României), un inginer hidroelectric (1990-1996, 2000-2004), un profesor universitar (1996-2000) şi un marinar (2004-prezent). Dintre aceştia, profesorul universitar a avut cel mai scurt mandat. Toţi preşedinţii menţionaţi înainte au slujit, în anumite perioade ale vieţii lor, Partidul Comunist Român, ai cărui membri au fost. Rezultatele acestei realităţi se observă de fiecare dată când trecem graniţa către Apus.

Decizia de a transforma un şef de stat într-un mecanic auto şi un electrician într-un şef de stat este reprezentativă pentru tabloul mai amplu al răsturnării valorilor care s-a produs în societatea românească postbelică.

Profesionalizarea funcţiei supreme de reprezentare este o condiţie necesară pentru urmărirea interesului general al românilor. Deşi nobilă şi idealistă, acordarea dreptului de reprezentare statală tuturor cetăţenilor este nerealistă prin slaba performanţă care rezultă din comparaţia cu modelul regal. Foarte puţini români din aceeaşi generaţie ajung să beneficieze de acest drept, iar aceia care o fac nu sunt pregătiţi profesional pentru o asemenea „meserie”.

(7) Costurile

În mod eronat se afirmă că monarhiile sunt costisitoare şi greu de întreţinut. Există diferite modele în ceea ce priveşte finanţarea monarhiilor. De pildă, Casa Princiară a micului stat Liechtenstein se întreţine doar din fonduri private, constând în averea personală a Principelui domnitor. În alte cazuri, finanţarea instituţiei monarhiei se realizează atât din fonduri publice, cât şi din resurse private (de exemplu, Domeniile Coroanei).

Iată un clasament al câtorva monarhii europene, după costul per capita:

Statul                     /   Costul (euro, 2010)  /   Populaţia                      /      Cost per capita (euro)
Luxemburg          /             8.9 mil.             /        502,202 (2010)       /        17.7
Norvegia              /            27.9 mil.             /     4,955,200 (2011)       /        5.6
Olanda                 /            39.4 mil.            /    16,665,200 (2011)       /         2.3
Belgia                   /             13.7 mil.            /    11,007,020 (2011)       /         1.2
Marea Britanie    /            48.6 mil.             /   60,003,000 (2009)      /        0.8
Spania                 /               7.4 mil.             /   46,030,109 (2010)       /        0.2

Costurile variază de la caz la caz, criteriul cel mai important fiind populaţia. Pentru un stat ca România, cu o populaţie de 22 milioane de locuitori, care în 2010 îşi fixa cheltuielile Instituţiei Preşedintelui la 40,688,000 milioane de lei (≈1.8 lei/loc. sau ≈0.5 euro/loc.), costurile în monarhie ar putea rămâne aceleaşi ca în republică.

La aceste socoteli mai adăugăm minusurile din buget care rezultă din lipsa organizării alegerilor. Imaginaţi-vă, din această perspectivă, economiile unei domnii neîntrerupte a Regelui Mihai, din 1940 şi până astăzi.

Mai putem scădea, de asemenea, costurile aferente deplasărilor şi participărilor Preşedintelui României la reuniunile internaţionale, de tipul Consiliului European, deoarece într-o monarhie constituţională prim-ministrul conduce diplomaţia guvernamentală, împreună cu ministrul de resort.

ARGUMENTUL ISTORIC

de Filip-Lucian Iorga

(1) Monarhia – forma de guvernământ tradiţională spaţiului românesc

Unul dintre clişeele vehiculate este acela al superiorităţii formei republicane de guvernământ, graţie tinereţii sale. Monarhia ar fi vetustă, ar reprezenta un vestigiu al trecutului, iar republica ar fi un semn al modernităţii, al unei lumi care s-a desprins de povara unui trecut incomod. Nimic mai fals! De fapt, ambele forme de guvernământ îşi au rădăcinile în vremurile antice, iar monarhia constituţională este cea mai tânără şi cea mai suplă formă de guvernare a unui stat. Astăzi, unele dintre cele mai prospere, mai libere şi mai respectate ţări din lume sunt monarhii constituţionale (Marea Britanie, Japonia, Spania, ţările scandinave etc.), iar recordurile în materie de sărăcie şi deficit democratic pot fi găsite toate în republici.

În spaţiul românesc, statul s-a născut luând chip monarhic şi a continuat să existe neîntrerupt şi prin figura voievodului. Fie că au fost fondatori precum Basarab I sau Bogdan-Vodă, garanţi ai echilibrului precum Alexandru cel Bun sau Mircea cel Bătrân, sfinţi precum Ştefan cel Mare şi Constantin Brâncoveanu, războinici precum Mihai Viteazul, constructori precum Petru Rareş, cărturari precum Dimitrie Cantemir, reformatori precum Mavrocordaţii, Ghiculeştii sau Sturdzeştii, unificatori precum Alexandru Ioan Cuza, domnitorii Moldovei şi ai Ţării Româneşti au asigurat fiinţa statului, continuitatea unor cutume, au condus oşti şi au protejat credinţa strămoşească a poporului, au reprezentat un puternic element identitar, o garanţie a demnităţii. Chiar şi domnitorii cărora le-au lipsit legitimitatea sau cinstea s-au putut raporta la modele reale, pe care republica nu ni le poate oferi.

Greutatea tradiţiei monarhice este, aşadar, strivitoare. Ce poate aşeza republica în balanţa istoriei românilor? Forma de guvernământ republicană nu a fost dorită de români, ci a fost impusă de tancurile sovietice. A adus cu sine comunismul, le-a răpit românilor libertatea, tradiţiile, prosperitatea, iar pe mulţi dintre ei i-a aruncat în închisorile politice care au împânzit ţara. Tabloul dezastruos al republicii comuniste este completat de portretul dezolant al republicii post-comuniste, ajunsă după mai bine de 20 de ani într-un impas pe care îl percepem cu toţii. Este eşecul unei forme de guvernământ care nu are nicio legătură cu trecutul ţării şi pe care ar trebui să o ajutăm cât mai repede să nu mai aibă nicio legătură nici cu viitorul ei.

În fine, să ne amintim de traseul biografic al ofiţerului Candiano Popescu, liderul efemerei republici de vodevil proclamate în 1871 la Ploieşti: după escapada republicană, el avea să ajungă aghiotantul Regelui Carol I.

(2) Moştenirea Dinastiei Române

Elitele pe care România le avea în secolul al XIX-lea erau conştiente că doar un prinţ străin pe tronul ţării ar fi putut aplana conflictele dintre facţiunile rivale, ar fi adus stabilitate şi prestigiu internaţional. Personalitatea excepţională a Regelui Carol I a adus rigoarea germană într-o ţară care se desprindea cu greu de secolele de influenţă orientală. El a condus România către independenţă, în 1877, ca monarh constituţional, asigurându-i echilibrul politic şi având un rol fundamental în modernizarea societăţii. Carol I devenise în 1866 domnitor al unei provincii otomane şi murea în 1914 ca Rege al unui stat modern, prosper şi respectat al Europei. Soţia lui, Regina Elisabeta, protectoare a artiştilor şi ea însăşi talentată scriitoare, a rămas în memoria colectivă sub numele de “Carmen-Sylva”.

Asemenea lui Carol I, Regele Ferdinand şi-a sacrificat ataşamentul faţă de Germania lui natală, pentru a respecta voinţa naţiunii pe care o reprezenta şi pentru a apăra interesele României, pe tronul căreia se afla. Sacrificiul i-a fost răsplătit, el fiind regele sub sceptrul căruia s-a împlinit visul României Mari. Tot el a dat ţării o dreaptă reformă agrară şi o nouă Constituţie. A avut-o alături pe Regina Maria, unul dintre cele mai carismatice şi mai benefice personaje din istoria României, iubită în ţară şi admirată în afara ei, curajoasă pe timp de război şi fermecătoare pe timp de pace, bun strateg înzestrat şi cu o sensibilitate artistică aparte.

Perioada interbelică, spre care privim astăzi cu nostalgie, a adus României un nou salt către prosperitate şi modernitate. În timpul domniei Regelui Carol al II-lea, ţara a atins un punct de vârf al dezvoltării sale. Ca o ironie a istoriei, până şi comuniştii aveau să se raporteze încă, după decenii, la anul 1938 ca la un an de apogeu al prosperităţii.

(3) Regele Mihai al României şi problema abdicării

Regele Mihai I a domnit în vremuri grele pentru România şi pentru lume, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. La 23 august 1944 şi-a asumat, cu riscul dispariţiei sale fizice, răspunderea ieşirii din alianţa cu Germania şi a alăturat România Alianţei anti-naziste. Gestul Regelui României a scurtat războiul cu câteva luni şi a salvat zeci de mii de vieţi.

Tânărul rege a luptat apoi câţiva ani pentru menţinerea regimului democratic şi împotriva politicii de sovietizare impuse de Armata Roşie. Ţara intrase însă în sfera de influenţă a URSS şi era condamnată să rămână în lagărul comunist. La sfârşitul anului 1947, Regele şi instituţia monarhică rămăseseră ultimul obstacol în calea impunerii regimului comunist. În ziua de 30 decembrie 1947, Palatul Elisabeta a fost înconjurat de unităţi militare fidele comuniştilor, iar Garda Regală a fost dezarmată. Petru Groza şi Gh. Gheorghiu-Dej l-au silit pe Majestatea Sa Regele Mihai I să abdice, şantajându-l cu executarea a peste o mie de studenţi anticomunişti ţinuţi în arest. Sub ameninţarea anihilării fizice, Regele a semnat documentul de abdicare. Prin faptul că abdicarea s-a făcut sub presiunea şantajului, actul este lovit de nulitate. În şedinţa Parlamentului, convocată în grabă după abdicare, ar fi urmat ca aceasta să fie confirmată, dar cvorumul necesar pentru asemenea decizii nu a fost realizat. Aşadar, abolirea monarhiei nu a fost niciodată aprobată de Parlamentul României şi nici nu a fost supusă referendumului.
În exil, Regele a muncit pentru a-şi întreţine familia, continuând în acelaşi timp să-şi reprezinte poporul rămas dincolo de Cortina de Fier. După 1989, cu toată ostilitatea arătată de unele dintre autorităţile republicane, nu a făcut şi nu face altceva decât să îşi servească ţara, alături de Principesa Moştenitoare Margareta şi de întreaga Familie Regală.

România are şi astăzi marele privilegiu istoric ca Regele ei, cel care poartă cu sine istoria ţării şi a Dinastiei, să o poată reprezenta aşa cum se cuvine şi să-i poată reda chipul ei cel adevărat.

***

„Cea mai frumoasă coroană regală este încrederea şi dragostea românilor, iar valoarea ei stă în propriile merite ale României.”
(Regele Mihai I al României)

124 comentarii

 1. taviyamato

  Cat mai trebuie sa asteptam pana cand vom reveni odata la monarhie ?

 2. Cerasela Platz

  Dumnezeu ne apara de unii care vor sa franga vointa si unitatea binelui, pentru o tara a noastra care pretuieste pacea, sanatatea, adevarul, intelepciunea si caracterul.
  Sa nu ne lasam intimidati de incercarile unora, de a pune rautatile pe seama oamenilor pasnici care, ingheata si indura enorm, in slujba unei Romanii unde, LEGEA va fi ocrotita si aplicata, in mod consecvent pentru fiecare.

  Sunt cu sufletul alaturi de toti cei care, in mod pasnic si intelept, se angajeaza pentru a minima pe cat posibil nedreptatea si suferinta adusa noua tuturor romanilor de buna credinta.

 3. Andrei T.

  De ce este necesara o noua Revolutie? Deoarece grupul de interese patronat de liderii marilor partide PDL-PSD-PNL nu poate fi judecat si condamnat altfel. Deoarece Justitia si celelalte institutii ale statului care ar fi trebuit sa vegheze si sa preintampine jaful resurselor nationale din ultimii 22 de ani nu si-au facut datoria, ci din contra au fost in majoritatea cazurilor in complicitate.
  De ce nu este suficienta o revolutie de catifea? Din cauza aceluiasi grup de interese care este orbit de puterea detinuta si refuza sa asculte macar revendicarile comunicate.
  Daca exista alte solutii de judecare si condamnare a membrilor grupului de interese ar fi bine sa fie facute publice. Ma refer la solutii concrete, nu teoretice.

  Cu deosebita consideratie,
  Andrei T.

 4. Pingback: La Cluj se flutură Steagul Regal… » skortzy.ro

 5. Vlad Ionut

  Altetei Sale, Principele Radu

  Ma inclin cu respect in fata voastra. Din sufletul meu de tanar care viseaza la o tara mai buna, la o “zi de maine” mai senina, la o paine mai alba, va rog ca in aceste vremuri tulburi sa incercati sa aduceti Romania pe drumul cel bun. Va implor sa luati fraiele multimii si sa o calauziti spre victorie: instaurarea Monarhiei Constitutionale!

  Ma inclin cu respect,
  Un tanar visator

 6. Monica Bastings

  Mult noroc si sanatate fie ca Bunul Dumnezeu sa ne asculte rugile,fie ca Romania Mare sa infloreasca alaturi de Dumneavoastra! Biata Tarisoara Noastra! Chiar daca-i bine in strainatate tot e dureros ca nu poti realiza,gindi si munci in Tara TA! Noi traim in strainatate dar gindul nostru e ,,ACASA,, in ROMANICA NOASTRA DRAGA ! Ne-am intoarce cu drag,, ACASA,, dar ne este teama de umilinta si saracie …pacat .<<<Tara Noastra Cea Bogata, Noi Cersim din Poarta-n Poarta <<<Am crezut in revolutia de la 1989 si nu a mai ramas nimic din idealurile noastre!
  Va doresc UN AN BUN PLIN DE IUBIRE,PACE SI SANATATE! DOAMNE OCROTESTE-I PE ROMANI SI PE REGE LOR INTELEPT! La multi ani ! 🙂 CU MULTA STIMA SI RESPECT!

  Monica Bastings

 7. Urmaresc cu interes ceea ce se petrece si ma bucur ca multi romani au inceput sa constientizeze faptul ca monarhia constitutionala va fi un pas benefic pentru Romania.

  Personal consider ca toata munca pe care Casa Regala a Romaniei o face cu sprijinul ONG-urilor, angajatilor si voluntarilor, ajuta foarte mult prin puterea exemplului si prin faptul ca romanii nu sint uitati; dimpotriva se implica activ si ajuta cit pot de mult.

  Am invatat de la tatal meu, f. multe despre Casa Regala a Romaniei. Fiind fiica unui fost detinut politic, in familia noastra s-a stiut adevarata istorie a Romaniei, incit de mica am invatat doua istorii: cea din cartile de Istorie ale lui Ceausescu (cea falsificata), si cea din cartile de Istorie de inainte de 1944 (ce a existat cu adevarat). Tatal meu a fost profesor de istorie si in familia sa au fost preoti si avocati, toti patrioti care au luptat inainte de 1918 pentru intregirea neamului in Banat si Ardeal.

  In ce priveste profilul Regelui Mihai am vazut intotdeauna in Alteta Sa un exemplu moral si un simbol pentru Romania. Acelasi exemplu bun si sanatos il vad in Principesa Margareta si in familia regala. Sint persoane de o inalta probitate morala si cu un profil inalt care au servit si servesc drept exemplu bun pentru fiecare dintre noi.

  E adevarat ca cei 22 de ani care s-au scurs din 1989 au facut mai mult rau Romaniei prin guvernele formate din ex-comunisti corupti, dar cred ca nu e tirziu nici acum ca romanii sa isi schimbe optica si sa realizeze ca monarhia constitutionala va ajuta in primul rind prin valoarea educationala, pe care o face chiar acum. Guvernele ce s-au succedat din 1989 incoace au lasat educatia tineretului de o parte. Ma refer in special la valoarea morala si etica a unei educatii. Aceasta educatie s-ar putea reface cu precadere cu ajutorul Casei Regale.

 8. Andrei T.

  Recentele proteste au avut darul de a scoate la lumina ipocrizia unor reprezentanti ai mass-media, ai clasei politice si nu numai. Astfel, intr-un interviu televizat, distinsul jurnalist dl.Victor Ciutacu indemna la calm (a se citi supunere) in conditiile in care cu alte ocazii discursul domniei sale a fost extrem de vehement, in special cand era indreptat la ordin impotriva actualei puteri. Oare comportamentul impaciuitor al domniei sale nu se datoreaza cumva faptului ca o extindere a protestelor ar afecta si interesele d-lui Voiculescu? De asemenea, reprezentantii PNL au indemnat la calm (a se citi supunere) in contradictie cu tonul folosit impotriva PDL. Oare aceasta tonalitate nu se datoreaza faptului ca ar afecta si interesele d-lui Patriciu si ale altor capusari ai PNL? Nu m-ar mira ca reprezentantii PDL-PSD-PNL sa faca front comun impotriva protestatarilor. De ce? Nu cumva deoarece o astfel de miscare ar lovi in grupul comun de interese?
  Un lucru este cert, dl. Arafat a reprezentat doar scanteia care a aprins nemultumirea generala a oamenilor. Nu SMURD reprezinta principala problema ci toate nedreptatile indurate de o parte a populatiei dupa 1990. Aceasta miscare nu este doar impotriva actualei puteri ipocrite ci impotriva tuturor celor care au participat activ sau prin complicitate la FURTUL resurselor nationale din ultimii 22 de ani. Ar trebui condamnati pe perechi ,,cel care a oferit mita (,,afaceristul de succes”) si cel care a primit mita (reprezentantul statului) in cele mai grotesti afaceri ale “tranzitiei mioritice” si anume cele bazate pe principiul ,,cat imi dai ca sa-ti dau”. Nu putem vorbi de normalitate, stabilitate si incredere in viitor, pana cand resursele FURATE in ultimii 22 ani de un grup de interese nu se reintorc la bugetul statului si redistribuite cetatenilor prin autostrazi, sistem medical performant, invatamant performant, etc. iar principiile morale cum ar fi cinstea, seriozitatea, respectarea cuvantului dat, spiritul civic, etc. nu vor intra in conduita fiecarui roman.
  Acesta ar trebui sa fie telul acestei miscari fie chiar si printr-o noua revolutie.
  Este nevoie de un suflu nou, de o mentalitate noua, de persoane care nu au fost ,,alterate” de aspectele negative ale societatii romanesti si nu au activat in sistemul politic. Va fi extrem de greu, rezistenta Grupului de interese este si va fi extrem de puternica, insa cu speranta si incredere acest demers poate fi incununat de succes. Sunt convins ca in Romania exista oameni cu moralitate ireprosabila, oameni care au fost nevoiti sa stea in umbra oportunistilor. Daca se va reusi identificarea si unirea acestora pentru un tel comun, atunci va lua nastere forta politica capabila sa schimbe lucrurile in Romania.
  Repet, nu putem vorbi de normalitate, stabilitate si incredere in viitor, pana cand resursele furate nu vor fi recuperate iar faptasii nu vor raspunde drastic. Abia dupa aceea ne putem gandi la o reconstructie a societatii pe principii sanatoase. Altfel nu putem vorbi decat de complicitate.

 9. Costi Popovici

  Va rog sa imi spuneti cum pot intra oficial in randul sustinatorilor Casei Regale ! Va multumesc !

 10. StancioiuStefan

  Long live the King….

  Sper ca tot demersul asta,si visele noastre sa se materializeze cat mai curand…de mult gandesc chestiile astea dar abia acum cateva zile v-am gasit si ma simt de parca am ajuns acasa…Va multumesc!

 11. IONESCU MARIUS

  PERTINENTE FRUMOASE SI PLINE DE INTELEPCIUNE CUVINTELE LUI VLAD BADEA SI FILIP LUCIAN IORGA CA SI COMENTARIILE DOMNULUI ADRIAN T CE EXPRIMA MULT ADEVAR CA SI PRECIZAREA ALTETEI SALE PT GEORGIANA UNII MINISTRII AI REGINEI ELISABETA RAPORTAU LA MOSCOVA MONARFIA EUN ECHILIBRU PASTREZA NEATINSA INSTITUTIA SEFULUI STATULUI SI EU REAZAM LA NEVOIE
  TOTODATA VA SEMNALEZ APARITIA LA EDITURA CURTEA VECHIE A CARTII JUBILEULUL REGELUI ARE NISTE POZE SUPERBE +NUMEROASE COMENTARII VA DORES LECTURA PLACUTA
  CU STIMA MARIUS IONESCU

 12. Un protestatar

  Scrisoare deschisa de la un participant la manifestatii
  Romania nu este o tara saraca dar a fost si este foarte prost gestionata. Lipsa de organizare este aproape peste tot! Are mine de aur, gaze naturale, petrol, are un relief deosebit, dar nu ii intereseaza pe politicieni sa exploateze ceea ce avem. Cel putin cei din vest ne considera lumea a treia. Nu gasesti nicaieri intr-o tara civiliata caini vagabonzi. Oamenii se plimba cu caruta cu cai si magari, avem boi in jug, se coseste iarba cu coasa (in vest exista doar la muzeu dar pentru turism este mana cereasca daca stim sa exploatam acest punct…pana la un punct). Dar un lucru este cert, romanii nu fac nimic ca sa traiasca mai bine, Ii vedem pe guvernanti cum fura zilnic dar nu facem nimic ca sa indreptam acest lucru. Stam sa induram ca si prostii. 99% din clasa politica romaneasca are radacini comuniste si antinationale. Cum altfel va explicati legi clare date impotriva oamenilor de rand. Ei fac ceea ce stiu, sa-si bata joc de “oameni”. In continuare acesti indivizi considera cetatenii romani niste sobolani. Asta suntem in viziunea lor. Si chiar suntem. Eu as zice sa reglementam un pic mai agresiv problema neocomunismului aici, acasa, si mai vedem cine mai chitaie comunisme. In continuare sunt promovati politicieni, fundamental antinationali si analfabeti. Adevarati cartofori a caror singura grija este sa-si umple desagele si ca amuzament maxim, de a prezenta curve la TV. Ar trebui publicate functiile top 1000 in Romania, azi si inainte de 1989, ca sa ne lamurim cu cine “defilam”. In fapt criza economica e cea mai buna dovada ca preluare prin jaf a avutiei nationale nu a rezolvat absolut nimic, marii manageri-securisti, fiind preocupati de defilari in carciumi gen Bamboo, si spectacole TV de o prostie halucinanta. Luati-l pe Adrian Nastase, omul era destinat sa conduca, era macar in primii 50 de oameni in anul de gratiei 1989. Nu uitati ca in 2004 , pe hartie, acest politruc veritabil (nu are nevoie de ghilimele), a castigat alegerile parlamentare si prezindentiale. Ca nu avut curajul sa ia cheile de la Cotroceni, tine de alte aranjamente.
  Oamenii observa ca Romania este tara a doua realitati. Cea din presa si cea de pe strada. Pentru presa realitatea economica e musai legata de politica. Asa ca tot ce presa prezinta ca economie e ceea ce niste asa zis analisti politici si niste asa zis politicieni cred ca e economie. A doua realitate e cea de pe strada. O economie sustinuta de firavele investitii straine si de miliarde trimise de afara. Si ca nu uitam… de creditele luate fara discernamant de la banci. Toate aceastea sustin consumul. Numai ca la noi consumul e manipulat aiurea pentru ca se prezinta stiri triumfaliste cu cresteri economice. Ceea ce se uita e ca intr-o societate fara nici o valoare reala, prostia de la putere are nevoie de haine stralucitore ca sa se imbrace. Asa ca romanul cheltuie mai mult sa arate vecinului. De aici si impresia ca romanul e cea mai cheltuitoare natie. Numai ca in conditiile in care bancile…pa, banii de afara…la jumate, s-ar putea ca Romania din strada sa fie complet diferita de cea din presa. A vedea realitatea asa cum este poate fi o mare calitate. Calificarile, studiile si tot restul sunt o chestiune secundara pana la urma. Principalul este valoarea omului, transformata evident in bani, pe care o poti aduce tarii astfel in cat sa-ti primesti salariul.
  Asa ca intrebarea pe care trebuie sa si-o puna orice roman/ca cu sau fara studii superioare este pana la urma: “Eu ce stiu sa fac?”
  Acum noi trebuia sa spunem ca romanii traiesc bine si milioane de romani sunt in vacanta in alte tari nu slugi pt un trai mai bun. Daca am trai bine nu ar mai fi plecati cu milioanele in alte tari ca sa castige o paine mai buna. Unii dintre noi nu accepta realitatea, dar cine a fost plecat si a vazut cat de cat lumea poate sa faca diferenta. Nu mai pun ca ajungi la pensie dupa ce ai muncit o viata intreaga, te trezesti ca iti taie din pensie..ma rog eu nici nu sper sa ajung la pensie..la 100 de ani cand au stabilit ei limita de varsta…clar, sunt in groapa la varsta aia! Si de ce sunt toate asa? Pentru ca NU SUNT FONDURI/BANI PENTRU NIMIC! (Pentru nimic in care trebuie investit!! – asa intelegem).
  Vreau sa emigrez. De ce? Pai nu pot schimba de unul singur o tara de nesimtiti, asa ca e mai usor sa schimb tara din pasaport … Degeaba 2% din romani pastreaza curatenia si au bun simt, daca restul sunt nesimtiti pana la D-zeu. Intr-o tara civilizata raportul e invers, iar cei 2% sunt corijati prin amenzi severe.
  Nu am stabilit o ordine a prioritatilor si nici nu cred ca e necesar atat timp cat majoritatea legilor tarii sunt facute de catre cei mai mari hoti in favoarea furtului si nerespectarii legilor.
  – Imi doresc un Parlament in care parlamentarii ce lipsesc de la program sa nu fie platiti ci sanctionati iar cei care lipsesc mai mult de 45 de zile/an, motivat sau nu, sa fie destituiti automat. Imi doresc micsorarea duratei vacantelor parlamentare – acestea sa aiba durata totala de cel mult 30 de zile/an. Imi aduc aminte ca la votarea privilegiilor pentru parlamentari, este vorba de pensie, un reporter i-a spus lui C. Antonescu, ca electoratul este revoltat. Raspunsul a fost: “care electorat? Un electorat isterizat”. Acum, C. Antonescu, viseaza ca acel electorat isterizat sa il voteze presedinte si sa ne scape de pericolul Basescu. Lasa ca nu numai Basescu ne ameninta, ci toata clasa politica.
  – Imi doresc un sistem de educatie performant, competitiv, acordat la realitatile cotidiene si insotit de o finantare mai buna, cu premierea financiara a rezultatelor exceptionale la nivel national si international . Examenul de admitere la intrarea in facultate mi se pare a fi o miscare excelenta. In clipa in care meditatiile elevilor or sa dispara vom vedea alte rezultate, pana atunci….
  – In agricultura mancam fructe si legume din lumea larga si terenurile noastre stau in parloaga, dar vreau sa intreb: lucrurile s-au degradat din 2008 incoace? Adica pana in 2008 agricultura era de varf in Romania, cu sisteme de irigatii functionale si productii record la hectar? Cum se poate ca recolta de grau si porumb sa fie exportata doar pe hartie? Te pomenesti ca doar PDL a distrus agricultura infloritoare din Romania! Cu ce au fost ajutati taranii de catre toate guvernele sa se dezvolte?
  – Protejarea padurilor prin interzicerea exportului de material lemnos in stare bruta sau semiprelucrata (In Ucraina s-a putut realiza acest lucru!!!) si obligarea exploatatorilor la plata unei taxe de impadurire pentru toti exploatatorii. Interzicerea ocoalelor silvice private si pedeapsa cu inchisoarea pentru eliberatorii de avize pentru exploatarile ilegale si pentru exploatatorii ilegali. Imi doresc un program national de impaduriri care sa fie respectat chiar cu introducerea amenzilor pentru nerespectare.
  – Imi doresc o justitie necorupta, care sa raspunda pentru greselile ei. Un procuror/judecator care a gresit sa nu mai aiba ce cauta in sistem si sa piarda toate privilegiile dobandite pana in acel moment.
  – Imi doresc deschiderea pietei notariale, pentru intensificarea competitiei si gasirea unor mijloace prin care notarii sa-si faca publice tarifele.
  – Imi doresc un sistem de sanatate acordat la realitatea din Romania. Noi suntem in acest moment cobaii Europei. De ce nu se reglementeaza aceasta treaba?
  – Avem cele mai proaste alimente procesate industial din lume pentru ca nu exista un control al retetelor alimentare. Retetele alimentare ar trebui sa fie unice. Nu avem o lista cu substantele chimice interzise in alimente. De fapt, in afara de perioada de expirare nu exista nici un fel de control al alimentelor.
  – Imi doresc sa avem un sistem informatic si o baza de date unica a achizitiilor publice cu interzicerea achizitiile de la firme cu actionariat din paradisuri fiscale. Achizitiile sa se faca numai de la firme infiintate in Romania si care platesc taxe statului Roman.
  – Imi doresc o fiscalitate/cetatean-firme in Romania MINIMA si predictibila, elaborata de economisti care gandesc pe termen lung. Cu gandirea de acum in care nu vedem decat castiguri pe termen scurt nu facem nimic. Poate ca nu vom castiga imediat si chiar e posibil sa facem un mic imprumut dar pe termen lung pot fi doar avantaje. O fiscalitate mica atrage investitori, angajatii pot fi mult mai bine platiti, angajatorii pot fi mai flexibili si cel mai important , mare parte din banii negri vor iesi la suprafata. Dar asta nu va insemna nimic fara o legislatie stricta si foarte dura in privinta evazionistilor.
  Vrem “FAPTE, NU VORBE”, domnilor politicieni.
  Va rog sa-mi scuzati greselile gramaticale dar am mari emotii cand va scriu asta.
  Nu sunt inregimentat politic si nici nu-mi doresc.
  Sa auzim numai de bine.

 13. Aurel V. Zgheran

  Evenimentele actuale care zdruncină societatea românească, exemplifică faptul că monarhia poate fi un factor de stabilitate. Vocea străzii nu are un astfel de ecou iar niciun sacrificiu nu va fi eficient, în măsura în care se îndepărtează un rău aşezându-se în locul lui un altul, chiar dacă nu în egală măsură, deoarece dincolo de paroxismul la care a ajuns stăpânirea regimului Băsescu, atroce şi totalitaristă, nu mai poate fi nimic. Acum ne întâlnim cu încă o şansă dintre atâtea pe care poporul român le-a avut în istoria sa şi este din nou momentul să înţelegem că dacă nu vom avea un rege care să nu fie sub niciun partid, se va ajunge iar şi iar, guvernare cu guvernare, la situaţii de criză.

 14. FP

  Ma bucur ca gandurile mele au fost reiterate.
  Inseamna ca au fost validate de gazde,de a caror prestanta morala nu ma indoiesc,ba chiar ma onoreza.
  Noi mai avem de suferit pana cand o masa determinanta a natiunii va judeca(ce necaz ca judecata trece prin stomac!),dupa ce a fost educata obiectiv,ce inseamna a avea tinuta morala.
  De aceea pomenim Familia Regala,care indiferent de circumstante,a avut demnitatea si onoarea impuse de pozitia pe care o ocupa in aceasta lume,uneori numai in plan moral.
  Oamenii vor trbui sa invete-depinde de ei in cat timp-ca o personalitate are mereu o tinuta demna,indiferent unde se afla,fiind un exemplu frapant pentru toti ceilalti dar in special pentru cei ce nu sunt asa.
  Nu poti fi respectat daca faci glume publice cu subantelesuri grobiane sau te expui in public-demnitar fiind-in tinute provocatoare,cu masini costisitoare etc.,sau sa “semnalizezi dreapta” si sa faci “stanga”,precum politicienii nostri,crezand ca pacalesti pe toti.
  Eu nu-mi doresc decat sa ma insel!.

 15. Adrian Garbulea

  Prieteni, >>> Partea I <<<
  Poate ca si eu sunt interesat de politica la fel de mult precum multi dintre voi…DAR,TREBUIE sa fiu interesat de viata mea,viitorul copilului meu,al familiei,si al zilei de miine pt noi toti!Mereu a fost ca, EI CONDUCATORII (regi,impårati ,generali,ministri,presedinti,politicieni,etc) så DECIDÅ despre calitatea vietii noastre,prezentul si viitorul nostru,intr-o mare …måsura,iar noi in masura mai mica!EI sunt cei care impun REGULILE din viata noastrå,ne dirijeaza viata!Si atunci,daca viata mea,a voastra,a tuturor depinde de ceea ce face un politician,un conducator…nu este NORMAL si CORECT sa te implici in TOT ceea ce face acel conducator ce iti poate schimba viata in bine sau in råu?! Råspunsul meu este DA,trebuie sa ne implicam TOTI ! Voi cei care NU vå implicati,spunind cå…,,nu
  må intereseazå…am tot ce-mi trebuie…toti sunt la fel…asta e…nu se va schimba…
  nu ai cu cine…,, si stati privind sau tratind cu dispret tot ce se intimplå NU faceti BINE,gresiti mult!Daca ai liniste,avere,totul,ele NU sunt o piedica de a te implica !Este datoria TA de OM ! De ce eu si multi dintre voi NU TRÅIM in tara noastra?Cå NU ne-am implicat,doar ne-am scirbit de tot råul,si am fugit departe de el!Si?Printre
  stråini e OK chiar daca avem in burta si buzunar mai mult?Sunteti fericiti?Nu cred…
  Da,avem cu cine sa inlocuim toti hotii si politicienii corupti,incapabili si de rea credinta,mereu am avut oameni buni si capabili,au fost printre noi,doar ca ei nu au vrut sa faca politica,nu au vrut putere ca sa poata fura mai bine ! Inainte de a vrea
  schimbåri,trebuie sa ne schimbåm noi:cinste,muncå,profesionalism,dåruire,unitate!

 16. Adrian Garbulea

  Prieteni, > Partea I <
  Poate ca si eu sunt interesat de politica la fel de mult precum multi dintre voi…DAR,TREBUIE sa fiu interesat de viata mea,viitorul copilului meu,al familiei,si al zilei de miine pt noi toti!Mereu a fost ca, EI CONDUCATORII (regi,impårati ,generali,ministri,presedinti,politicieni,etc) så DECIDÅ despre calitatea vietii noastre,prezentul si… viitorul nostru,intr-o mare måsura,iar noi in masura mai mica!EI sunt cei care impun REGULILE din viata noastrå,ne dirijeaza viata!Si atunci,daca viata mea,a voastra,a tuturor depinde de ceea ce face un politician,un conducator…nu este NORMAL si CORECT sa te implici in TOT ceea ce face acel conducator ce iti poate schimba viata in bine sau in råu?! Råspunsul meu este DA,trebuie sa ne implicam TOTI ! Voi cei care NU vå implicati,spunind cå…,,nu
  må intereseazå…am tot ce-mi trebuie…toti sunt la fel…asta e…nu ai cu cine,, si stati privind sau tratind cu dispret tot ce se intimplå NU faceti BINE,gresiti mult!Daca ai liniste,avere,totul,ele NU sunt o piedica de a te implica !Este datoria TA de OM ! De ce eu si multi dintre voi NU TRÅIM in tara noastra?Cå NU ne-am implicat,doar ne-am scirbit de tot råul,si am fugit departe de el!Si?Printre stråini e mai bine chiar daca avem in burta si in buzunar mai mult?Sunteti fericiti?Nu cred…
  Da,avem cu cine sa inlocuim toti hotii si politicienii corupti,incapabili si de rea credinta,mereu am avut oameni buni si capabili,au fost printre noi,doar ca ei nu au vrut sa faca politica,nu au vrut putere ca sa poata fura mai bine ! Inainte de a vrea
  schimbåri,trebuie sa ne schimbåm noi:cinste,muncå,profesionalism,dåruire,unitate!See More

 17. Robert Kiss

  Aceași întrebare ca și cea a lui Costi Popovici am și eu. Cum pot intra oficial in rândul susținătorilor Casei Regale? Vă mulțumesc!

 18. Adrian

  Vrem monarhie in Romania! Va rugam salvati-ne tara!

 19. Pingback: Despre Monarhie, cu responsabilitate « CUSURGIU FĂRĂ CUSUR

 20. TRAIASCA REGELE !

 21. DOBRESCU ADRIAN

  BUNA ZIUA SI SA TRAIASCA MAIESTATILE VOASTRE MAIESTATE UITATE LA POPOR TE RUGAM SA PREIEI CONTROLUL ROMANIEI TE RUGAM SA REVI LA CONDUCEREA ROMANIEI AVEM NEVOIE DE UN REGE NU NE LASA

 22. Grigorov Andreea

  Cum Spania a putut sper sa putem si noi, Romana. Sustin Monarhia

 23. SINT EMOTIONAT LA MACSIMUM,RECUNOSC FAPTUL CA AM GRESELI GRAMATICALE,POATE PENTRU FAPTUL CA SINT DANSATOR PROFESIONIST DE MESERIE SI PENTRU FAPTUL CA DE 19 ANI SINT PLECAT DIN TARA,TOATA VIATA MI-AM DEDICAT EFORTUL PENTRU DANS 100%….SINT FOARTE BUCUROS PENTRU CA AM SANSA SA CITESC UN MANUSCRIS REGAL AL PRINCIPELUI RADU…..EU NU CREDEAM VRE-O DATA CA VOI AVEA PRILEJUL SA FAC ACEST LUCRU……
  MI-AS DORII DIN TOT SUFLETUL,CA IN ROMANIA SA SE INSTAUREZE MONARHIE CONSTITUTIONALA….
  IMI DORESC DIN TOT SUFLETUL CA REGELE NOSTRU MIHAI 1,SA FIE SANATOS SI PUTERNIC SI SA SA NU POATA MURII,PINA IN MOMENTUL IN CARE NU VA PUTEA REDOBINDI DIN NOU CONDUCEREA TARII…….INTREGUL MEU SUFLET AR FI INNECAT IN LACRIMI,IN CAZUL IN CARE REGELE MIHAI 1 MOARE,FARA SA AJUNGA DIN NOU PE LOCUL PE CARE CU TOTII STIM II APARTINE…..

  ATITIA ANI ,DE DURERE SUFLETEASCA A INDURAT,
  ATITEA LACRIMI,NOI GINDIM CA A VARSAT
  A FOST INSTRAINAT SI ALUNGAT,
  IN LUMI NECUNOSCUTE,A PLECAT
  SI NICI MACAR O DATA EL NU NE-A UITAT…..

  PUTEM CITII TRISTETEA-N,OCHII LUI
  DUREREA SI AMARUL SUFLETULUI
  SI COMPARAM CU SUFERINTA CRISTULUI……….

  ,

 24. peter dulan

  In primul rand mar interesa daca sunteti o organizatie legala intrebarea o pun fiindca suntem simpatizanti ai Monarhiei din timpurile comuniste si cautam o organizatie monarhica de la 1990 in coace doar ca nu am gasit Rusine pentru conducerea Romaniei daca stie united Kimgdom de organizatii Pro Monarhie Romanesti alta problema care ne framanta iar daca exista o organizatie Pro Monarhie in Romania va rog sa ne anuntati pentruca dupa 22 de ani am dori da ne alatura acestei cauze nobile si cred ca am spus tot!

 25. peter dulanyi

  Ma poate ajuta cineva exista in Romania vreo organizatie pro Monarhica sau pro MS Regele Mihai I unde ne putem inscrie fiindca cred ca are nevoie Poporul Roman de o asemenea organizatie pentru a sustine LEGAL Monarhia!
  Traiasca MS Regele Mihai I si Dumnezeu sa Binecuvanteze Familia Regala! Victorie!

 26. Boila Dorin

  PENTRU AUTORI – atentie, conform recensamintului, suma cheltuielilor trebuie sa se imparta la 19 mil. locuitori, nu la 22 mil., deci presedintia e si mai scumpa !!!

  PENTRU PETER DULANY – in tzara exista multe asociatii monarhiste. Va recomand Alianta Nationala pentru Regatul Romaniei, conducerea in Buc., filiale in 12 judete, sit internet

 27. Boila Dorin

  vad ca nu s-a imprimat situl ANRR – este “aliantarom.org”

 28. Mirela

  Eu cred ca ar fi necesar un referendum pe internet sa putem introduce la vot public la locale sau parlamentare.Deasemenea inpartasind convingerea noastra cu familia si prietenii,colegii putem cistiga 100%.

 29. Costandache Marieta

  Dumnezeu sä protejeze pe Majestatea Sa Regele Mihai si intreaga Sa familie! Sa ne ajute Dumnezeu sä vedem revenirea monarhiei ACUM cät mai curänd , tara noasträ este in mare cumpänä !Marieta Constandache- Germania

 30. Constandache Marieta

  Asteptäm o schimbare!Dumnezeu sä ne ajute ca Romänia noasträ sä reintre in normalitate- monarhie constitutionalä-,sä avem din nou prestigiu in Europa si in lume !
  Doamne ajutä-L pe Regele Mihai sä fie sänätos! Doamne,ocroteste Familäia Regalä a
  Romaniei si bietul nostru popor atat de urgisit acum de cätre conducerea actualä si politicieni….Ajutä Doamne Romaniei…sä poatä esi din intuneric…….M-C.

 31. Pingback: Guvernul Ponta, Mai 2012 - Page 51

 32. nitza

  Da..CORECT!numai asa se poate privi romania mai bine! Ca,,revolutia ´´din 1989 nu a adus destula incredere statelor din vest cred ca o readucere a regelui DA asta ar fi solutia ideala si in rest..ce sa zic??ne am afla si noi de adevarat intre statele civilizate| O alta idee… ce rol ar avea regele? nu se amesteca precum un dictator de presedinte in legi in decizii si unele sfaturi asa zise urmate cu amenintari la adresa politicienilor ca daca nu te zbor te dau afara te ascund etc si luptatnd pt putere mereu daca nu e el e alt amic sau verisor si din umbra e tot acelasi lup in piele de oaita blanda uitati va la Rusia cu Putin al lor PASEAZA MINGEA TIMP DE 4 SAU 6 ANI apoi apare un zurliu si schimba constitutia gata cum am patit cu ceausescu REALES!!! cu caracter dictatorial CUCE ATI AUZIT ,,PLANGANDU-SE UNII CETATENI AI NORVEGIEI ANGLIEI OLANDA BELGIA? ASADAR REGELE doar e ca sa zic mai pe inteles doar protocolar din partea mea ,,VIVA MONARHIA´´

 33. Monarhia este singurul raspuns pe care-l poate primi o natiune ale carei valori spirituale care au fost anihilate de comunism….

 34. Ion

  O singura conditie. Regatul pe care l-a abandonat sa fie la fel. Adica Romania Mare. Pana atunci n-are ce cauta niciun rege din nicio familie. Cel putin eu n-o sa-i dau o Romanie ciuntita. Daca-i pasa, sa faca ce trebuie. Fais que dois!

 35. Catalin Otelariu

  Cat timp mai trebuie sa treaca ca si politicienii romani sa inteleaga ca revenirea la Monarhie este o necesitate nationala,? Ca ei trebuie sa serveasca Natiunea Romana si sa faca o reparatie istorica elementara? Ca ei trebuie sa se rupa odata pentru todeauna de trecutul lor comunist?

 36. Emil Staicu

  Majestate
  Sunt un roman plecat de 35 de ani din Romania. Soarta a facut ca sa ma stabilesc intr-un regat. Anume rgatul unit al olandei. Cu toate ca m-am nascut imediat dupa razboi si pe ici pe colo mai aveam monede de 100 lei cu Regele Mihai,am fost indoctrinat cu noua religie comunista. Am fost si pioner dar aici m-am oprit. Cand am descoperit ma rog din auzite, ca acest sistem comunist este fals. In fine cand am ajuns la varsta maturitatii am reusit sa plec definitiv din tara ca urmare a unui conflict cu statul Roman. Am ajuns in Olanda. Aici am descoperit adevarata democratie. Am umblat in toata lumea am vazut dierite tari,dar sincer sa va spun nu am schimbat o monarhie pentru nimic in lume. Si nici nu as schimba-o vreo data. Daca as avea o putere supranaturala as luoa populatia Romaniei pentru un timp si as stramuta-o in Olanda ca sa inteleaga rolul unei monarhi constitutionale ,asa cum si eu am inteleso. Daca in Romania ar veni monarhia iar la putere nu as mai sta pe ganduri si m-as intoarce in tara unde am vazut lumina zilei si unde mai am inca radacinile.

 37. “Cat timp mai trebuie sa treaca ca si politicienii romani sa inteleaga ca revenirea la Monarhie este o necesitate nationala,?”… pana cand decenta, respectul si devotamentul sa revina in vietile fiecaruia dintre noi si sa nu ramana doar simple defintii in DEX…. pana cand “politicienii” actuali vor intelege ca vremea lor a apus, pana cand vom avea din nou taria sa ridicam privirile si sa privim inainte, pana cand nu vom mai permite ca pasivitatea care a pus stapanire pe noi sa ne afecteze viitorul, pana cand nu realizam ca aceasta pasivitate ne face complici la tot ce se intampla in tara…

 38. Claudiu Adrian

  Salutare prieteni monarhisti,

  Am citit cateva dintre mesajele si opiniile voastre, toti vreti monarhie, vreti ca tara sa fie salvata ca si mine de altfel.
  Parerea mea este ca daca vrem cu adevarat asta, trebuie sa manifestam public, sa le aratam si celor ce nu stiu, nu inteleg concret ce inseamna monarhia si revenirea Romaniei la aceasta forma de guvernamant.
  Zic asta pentru unii, necunoscand monarhia si termenul de monarhie, se tem ca de un altfel de comunism.

  Asadar, daca sunteti dispusi sa ne unim fortele si sa manifestam organizat si legal, public sa ne cream un loc virtual unde sa ne alaturam mai multi pana iesim in strada.

 39. Nagy Marius

  AStazi este un moment propice ca Majestatea Sa Regele Mihai I al Romaniei sa fie repus pe tronul romaniei. Trebuie ca presedintele interimar sa-l invite la Cotroceni si sa-i inmaneze sceptrul si tronul. S-ar incheia tot balciul ieftin de azi, platit scump de romani.
  Traiasca Romania
  Traiasca Regele Mihani I al Romaniei.

 40. Ovidiu Ungureanu

  Chiar nu exista o modalitate de a readuce Romania unde ii este locul?Romania Monarhie Constitutionala!Traiasca MS Regele Mihai!!!

 41. As dori sa cunosc un avocat sau un jurist dispus sa centralizeze liste cu semnaturi si date reale (cu protejarea confidentialitatii lor!) ale tuturor celor care dorim schimbarea regimului de guvernare a Romaniei cu monarhia constitutionala. O activitate sustinuta, disciplinata si centralizata e absolut necesara. Emailul meu de contact: napocavox@gmail.com, pagina facebook: http://www.facebook.com/vasile.moraru

 42. Anca

  schimbarea porneste in primul rand de la o persoana, indiferent de clasificarile societatii. fiecare in parte avem de tras intai pacatele noastre si ale familiilor noastre si apoi sa asteptam lumina si in sistemele de manipulare a populatiei. asa ca la lupta,bfratilor, cu armele lui Iisus Hristos!

 43. Pingback: Dilema Veche revine in topul celor mai viralizate stiri in social media (13-19.08) | refresh.ro

 44. Pingback: Zelist Blog » Blog Archive » Topul celor mai viralizate stiri in social media in perioada 13-19 august

 45. PUTERITY ELENA

  Adevarul istoric e ascuns mereu sub insulte si jigniri.Marlania si mitocania sunt preferate de multe suflete mici care nu pot intelege destinul dramatic ,demnitatea si nobletea sufleteasca de care da dovada REGELE NOSTRU. Pacat!Mare pacat!

 46. Adrian

  As propune USL sa organizeze la fel de repede un referendum pentru schimbarea formei de guvernamânt cum au facut-o pentru înlaturarea lui Basescu. De ce nu se vrea acest lucru? Iata cum pentru interesele lor organizeaza imediat un referendum iar în 23 de ani românii nu au avut prilejul sa sa-si aleaga forma de guvernamânt.

 47. Marinescu Toma

  Sunt o persoana care a traversat cu bune dar mai ales cu rele perioada abolirii monarhiei; a terorii comuniste si cea acuala , pe care o consider cea mai distrugatoare pentru fiinta acestui neam. Din pricina mas mediei si a canalelor de televiziune nu ne mai recunoastem originile, familia ,prietenii , traditiile si cutumele familiare,etc. Natiunea romana a fost drogata cu o democratie pe care nu era pregatita sa o practice. Personalitati de mare valoare morala si intelectuala au fost si sunt terfelite de asa zisii “formatori de opinie “care sunt mai nemernici decat tortionarii din inchisorile comuniste . Asa zisa societate civila este faramitata de orgolii iar institutia in care covarsitoarea majoritate a cetatenilor are incredere asista cu resemnare la acest genocid moral si intelectual . Ma refer la Biserica Ortodoxa Romana si la celelalte Biserici surori.
  Sunt o persoana cu multa credinta in Dumnezeu ,merg destul de des la Biserica si poate tocmai deaceia ma simt dator sa adresez pe aceasta cale o chemare catre toti aceia care i-si iubesc TARA SI REGELE sa mediem revenirea UNITATII indestructibile dintre Casa Regala ,BOR si POPORUL ROMAN.
  – Domniitorii si Regii Romaniei au fost incoronati de Episcopii si Mitropolitii acestui neam prin Tainele si Tedeurile bisericesti .
  -Care este motivul pentru care din 1989 si pana astazi p o r t r e t u l MS Regele Mihai NU a fost repus la locul sau,in toate bisericile ortodoxe romanesti ,deasupra jiltului imparatesc de unde comunistii l-au dat jos ? ?
  -Pentruce dupa 20 de ani dela iesirea de sub persecutia comunista Sf. Sinod al BOR NU a readus in rugaciunile de pomenire din timpul Sf. Liturghii Regii si Reginele pe care le-au uns si le-au incoronat Sfintii nostrii Parinti .
  Cu atat mai mult pe M.S Regele Mihii I al Romaniei si Familia Sa ? ?
  – Cum explicam faptul ca in majoritatea momentelor cand ” poporul credul ” a fost chemat sai aleaga CALEA si CONDUCATORII , clerul NU ne-a
  dat”sfatul cel bun “iar in multe cazuri a strecurat opiniile televiziunilor marsave,
  lasandu-ne sa “cadem in ispita a n t i c r i s t i l o r ”
  – In Bisericile Romanesti din Europa de vest Preotii slujesc fiinta neamului si traditia adevaratei Romanii ,asumandu-si raspunderea de a-si lumina “turma ce i-a frost data spre pastorire ” iar Casa regala a Romaniei este pusa pe locul consfintit de adevarata Stema a Romaniei .
  PREAFERICIREA VOASTRA , INALT PREASFINTIILE VOASTRE nu-i lasati pe cei pe rare ii pastoriti la bunul plac al Necuratilor ! !
  MAJESTATE ” ”……..intindeti-Va o mana peste natiunea Romana ”

  MONARHIA SALVEAZA ROMANIA !

 48. Pingback: "Culoarea" politica in Romania

 49. Al. T.

  Toate bune si frumoase – si in cea mai mare parte reale si plauzibile. Numai ca…chiar si intr-un regim monarhic clasa politica va fi in continuare cea care este, regalitatea nu va putea aduce din alta parte niste politicieni “imaculati” si mai ales pe placul tuturor; lupta politica va continua, asa cum e si firesc in orice stat democratic. Rolul nostru ca cetateni constienti este sa-i votam pe cei care la momentul respectiv prezinta o seriozitate si o credibilitate mai mare decit a adversarilor politici ai acestora – mai mult nu poate face nimeni. Mi se par la fel de false atit ideea unor personaje charismatice, “mina forte”, “fara teama si fara prihana” etc,etc, ca si aceea ca “toti sunt o apa si un pamint” – priviti va rog si in celelalte state europene si veti gasi un tablou nu cu mult diferit (eventual la scari diferite). Personal, ca idealist incorijibil, cum ma consider, ma simt emotional alaturi de toti idealistii – dar putin simt pragmatic nu cred ca strica….

 50. Emil Filip

  Cei care refuza din start monarhia sant bine ancorati in jefuirea acestei tari. Functiile pe care le detin le da posibilitatea de a face orice. Nu respecta nici o lege. Organele institutionale care ar trebui sa starpeasca hotia sant in stransa legatura cu jefuitorii. SANT DE ACORD CU REINSTAURAREA MONARHIEI SI CRED CA AR TREBUI ORGANIZAT UN REFERENDUM PE ACEASTA TEMA.SANT SIGUR CA AM AVEA SORTI DE IZBANDA.

Lasa un comentariu

© 2007-2019 Casa Majestății Sale Regelui Mihai I. Toate drepturile rezervate

Visits: 23233339
Familia Regală           Fundația Principesa Margareta a României           YouTube           Facebook
Politica de cookie-uri    Politica de confidentialitate