Politica de confidențialitate

Familia Regală a României – – Operatorul site-ului www.romaniaregala.ro, declară că toate datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate în acord cu dispozițiile legale privind protecția datelor cu caracter personal (Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016 – „Regulamentul”; Legea nr. 190/2018).

 

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 

 • Ce tipuri de date cu caracter personal prelucrăm despre dumneavoastră

În mod normal, puteți utiliza acest website fără să ne transmiteți niciun fel de informație cu caracter personal. Cu toate acestea, atunci când doriți să lăsați un comentariu în cadrul unui articol publicat de noi pe site, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

 

 • Lasă un comentariu

Când lăsați un comentariu la sfârșitul unui articol, prelucrăm următoarele date cu caracter personal:

Nume, adresa de e-mail.

 

 • Cum folosim datele dumneavoastră
  • Lasă un comentariu

Datele astfel colectate de la dumneavoastră sunt prelucrate de site-ul www.romaniaregala.ro pentru a publica comentariul dumneavoastră.

 

 • Transferul datelor către o terță parte

www.romaniaregala.ro nu transferă sau divulgă informațiile dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți. În situația în care suntem nevoiți să divulgăm datele dumneavoastră, divulgarea are loc în baza interesului nostru legitim către furnizorii angajați de noi (ex. organizații care se ocupă cu mentenanța site-ului).

 

 1. Securitatea datelor și perioada de stocare
  • Securitatea datelor

Pentru a preveni accesul sau dezvăluirea neautorizată, am implementat măsuri tehnice și organizatorice menite să protejeze informațiile pe care le prelucrăm online.

www.romaniaregala.ro se angajează să protejeze informațiile cu caracter personal colectate de la dumneavoastră în timp ce utilizați acest website.

www.romaniaregala.ro a implementat un set de măsuri general acceptate de securitate pentru a proteja informațiile cu caracter personal împotriva pierderilor, distrugerilor, modificărilor, furturilor etc. În ciuda acestor precauții, niciun sistem de securitate nu este infailibil, astfel că nu vă putem garanta că persoane neautorizate nu vor avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal.

Mai mult, solicităm împuterniciților (persoane care prelucrează datele în numele nostru) / furnizorilor de servicii (ex. cei care se ocupă de mentenanța site-ului) să demonstreze conformitatea sistemelor lor cu Regulamentul.

 

 • Perioada de stocare a datelor

Prelucrăm și stocăm datele dumneavoastră personale:

 • pentru întreaga perioadă cât afișăm comentariul dumneavoastră pe site-ul romaniaregala.ro.

În situația în care nu vă oferim o perioadă exactă privind prelucrarea și stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne bazăm pe următoarele principii:

 • Stocăm informațiile doar atât timp cât avem nevoie de ele pentru activitățile menționate;
 • Respectăm întotdeauna termenele impuse de dispozițiile legale;
 • Evaluăm riscurile de securitate prin raportare la folosirea și stocarea datelor dumneavoastră;
 • Putem șterge oricând mesajele dumneavoastră publicate pe site și, implicit datele cu caracter personal.

 

 1. Drepturile dumneavoastră
  • Dreptul de a fi informat – aveți dreptul de a fi informat la momentul colectării datelor;
  • Dreptul de acces – aveți dreptul de a obține de la noi, la cerere, informații despre prelucrarea datelor dumneavoastră;
  • Dreptul la rectificare – aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor cu caracter personal;
  • Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”) – acest drept nu este unul absolut și nu se aplică în cazul acelor date care ne sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor legale sau pentru protejarea intereselor noastre legitime;
  • Dreptul la restricționarea procesării – puteți solicita restricționarea temporară a datelor de către noi. Ne puteți solicita să restricționăm prelucrarea în cazul în care:
 • Contestați acuratețea datelor;
 • Prelucrarea este ilegală și solicitați ca utilizarea datelor cu caracter personal să fie restricționată în loc să fie ștearsă;
 • Datele trebuie păstrate pentru exercitarea sau apărarea drepturilor dumneavoastră;
  • Dreptul de a formula obiecții – puteți să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal în funcție de situația dumneavoastră particulară;
  • Drepturile legate de luarea deciziilor și profilarea automată – romaniaregala.ro nu prelucrează date în acest mod.

 

 1. Date de contact

Dacă aveți întrebări, sugestii sau solicitări referitoare la această politică, nu ezitați să ne contactați. Pentru a ne contacta, acest lucru este posibil de Luni pana Vineri, între orele 10.00-18.00, la următoarele numere de telefon și/sau adresa de e-mail:

Secretariatul Casei Majestății Sale Regelui
Tel. (+40) (0)21 319 09 72
Fax: (+40) (0)21 319 08 92
E-mail: secretariat-regal@palatulelisabeta.ro

Biroul de presa
Tel. (+40) (0)21 319 09 72
Fax.(+40) (0)21 319 08 92