30 decembrie, după șapte decenii

Articol de Ioan Luca Vlad

Astăzi se împlinesc 71 de ani de la data când, sub forţa armelor, Regele Mihai semna actul abdicării adus cu un rânjet gregar de către principalii comunişti ai zilei la Palatul Elisabeta. La cinci zile după Crăciun, un Crăciun trist şi plin de neajunsuri din cauza ocupaţiei sovietice şi a violenţelor din ţară, românii aveau încă speranţă în noul an 1948, o speranţă dată de faptul că, totuşi, Regele era în ţară.

Regele tocmai se întorsese din călătoria la Londra, cu ocazia nunţii actualei Regine Elisabeta a II-a, şi după încercări susţinute de a atrage sprijinul aliaţilor occidentali împotriva sovietizării ţării. El reprezenta „factorul constituţional” (cum urma să fie denumit de comunitatea românilor din exil) care mai putea pune, dacă nu piedici, măcar beţe în roate ocupanţilor sovietici şi lacheilor lor.

Iată că, în jurul serii, după ce posturile de radio anunţaseră repetat că urma un comunicat important pentru ţară, se citeşte textul abdicării Regelui. În aceeaşi zi, într-o şedinţă ireală de 45 de minute a Parlamentului (Adunării Deputaţilor), se proclamă, de către aceia dintre ei care fuseseră aduşi cu japca de prin Bucureşti (Parlamentul intrase deja în vacanţa legală de iarnă) legea privind proclamarea Republicii Populare Române. Eleodor Focşeneanu, în cartea sa „Două săptămâni dramatice din Istoria României” (All Education, 1997) a povestit cu exactitatea unui detectiv, modul cum, călcând orice aparenţă de legalitate, clica comunistă locală şi-a îndeplinit „tema pentru acasă” cu care era restantă în faţa Marelui Frate de la Răsărit.

Un pasaj din stenograma Consiliului de Miniştri din aceeaşi zi, convocat după momentul de la palat, este ilustrativ pentru atitudinea conducătorilor de atunci:

„Acum, potrivit Constituţiei, odată cu încetarea monarhiei, trebuie instituită o regenţă. Cum, însă noi suntem oameni politici, care înregistrăm realităţile, avem formele noastre şi trebuie să desvăţăm pe oameni să tot vorbească despre rege şi despre regenţă, am hotărît ca acest organ să fie numit Presidiumul Republicii Populare Române.” (Arhivele Naţionale Bucureşti, fond Preşedenţia Consiliului de Miniştri, Dosar 12/1947, f. 52-56)

Cu telefoanele tăiate, Palatul Elisabeta înconjurat de soldaţii Diviziei Tudor Vladimirescu, şi având-o alături numai pe mama sa, Regele s-a deplasat la Sinaia, de unde avea să plece, la 3 ianuarie 1948, în lungul drum al exilului. I-a fost permis să spună adevărul de-abia la Londra, afirmând totodată voinţa de a rămâne aproape de poporul său:

„Înlăturarea monarhiei constituie un nou act de violenţă al politicii de înrobire a României. Eu nu mă consider legat în nici un fel prin acest act care mi-a fost impus. Cu încredere nesdruncinată în viitorul meu, însufleţit de acelaşi devotament şi voinţă de a lucra, Eu voiu continua să servesc poporul român de care destinul Meu este legat pe veci.” (articol din Times, Londra, nr. 51.021 din 5 Martie 1948).

30 decembrie 1997

50 de ani mai târziu, conducătorii comunişti erau deja trecuţi la cele veşnice, iar Regele, după mai mulţi ani de bâlbâieli post-revoluţionare, era primit în ţară având alături de el pe principalii oameni politici ai zilei, la un dineu, din păcate puţin relatat la momentul respectiv. Tocmai se încheiase primul Crăciun petrecut în ţară de la întoarcerea din exil, precum şi primul (şi până acum singurul) moment când toată Familia Regală se aflase la Bucureşti.

Ocazia a fost însă mai mare decât s-a vorbit la momentul respectiv, datorită deciziilor anunţate de Rege în faţa celor adunaţi. La sfârşitul unui discurs ținut în seara de 30 decembrie 1997 la București în fața reprezentanților Guvernului, ai Parlamentului și ai societății civile, în care şi-a anunţat dorinţa de a rămâne în ţară şi a lucra alături de aceasta pentru integrarea europeană, Regele a transmis ţării decizia ca „prima mea fiică, Margareta, să succeadă în toate drepturile şi prerogativele mele când Atotputernicul va decide că mi-a sosit clipa.” Regele a continuat cu speranţă: „Nu am crezut niciodată că Românii au nevoie de zeci de ani ca să revină la normalitate, cum unii sociologi au sugerat. Sunt sigur că Margareta va fi înconjurată cu afecţiune şi încredere, în acelaşi fel în care au fost înconjurate Reginele Elisabeta, Maria şi Elena, cu aceeaşi afecţiune şi speranţă cu care a fost înconjurată alături de mine Regina Ana. Statutul Familiei va fi amendat în consecinţă în viitorul apropiat. Conştient de responsabilităţile mele constituţionale, pun soarta ei şi a mea, ca întotdeauna, în mâinile poporului român. Finalmente, poporul va decide ceea ce eu doresc astăzi.”[1] ([1]discursul integral se găseşte aici: http://www.romaniaregala.ro/atitudini/democratia-nu-este-un-sistem-de-guvernare-ci-un-mod-de-a-trai/ )

30 decembrie 2007

După încă zece ani, în care românii s-au apropiat mult de Familia Regală, iar câteva lucruri au început să se aşeze pe făgaşuri mai normale (de exemplu, începutul retrocedărilor; aşezarea la Palatul Elisabeta), Regele punea într-o formă oficială modificările Statutului Familiei Regale anunţate mai înainte.

Astfel, la Castelul Săvârșin, într-o atmosferă caldă, de familie, fiind înconjurat de Regină, de Principesa Moștenitoare Margareta şi Principele Radu, de câţiva consilieri ulterior deveniţi membri ai Consiliului Regal, Regele a semnat Normele Fundamentale ale Familiei Regale a României. Potrivit art. 1 alin. 1) „Casa Regală a României este o comunitate de familie autonomă înfiinţată şi organizată pe baza prevederilor acestui Statut Dinastic, de acum în vigoare.” De asemenea, potrivit alin. 6) „Descendenţii Regelui Carol al II-lea al României, pe orice ramură colaterală, îşi vor păstra apelativul şi rangul care le-a fost acordat în timpul domniei Majestăţii Sale Regelui Carol al II-lea. Potrivit dorinţei şi precedenţei stabilite de Majestatea Sa, aceşti descendenţi vor continua să fie excluşi din linia de succesiune şi nu vor fi membri ai Casei Regale a României.”

Prin acelaşi act, Principesa Moștenitoare Margareta este proclamată Custode al Coroanei României (ad personam), atât în timpul vieţii, cât şi după decesul Şefului Casei Regale a României, Alteţa Sa Regală fiind şi prima în linia de succesiune la Coroana României.[2] ([2] Normele pot fi găsite integral aici: http://www.familiaregala.ro/ro/activitati-curente/acte-si-documente-oficiale/normele-fundamentale-ale-familiei-regale-a-romaniei/ )

Normele Fundamentale conțin anexat un document semnat de Regele Mihai la 5 ianuarie 2005, prin care Ordinul Carol I fusese reactivat ca Ordin Dinastic (de familie). Reactivarea Ordinului Carol I a deschis calea reconstituirii unui sistem regal de decoraţii, pentru aceia care s-au remarcat în activitatea lor publică sau privată alături de Familia Regală sau în spiritul principiilor sale, în folosul Ţării. Documentul a fost receptat de îndată de opinia publică naţională şi internaţională şi a suscitat unele dezbateri, primind însă în scurt timp acceptul general al societăţii. El a fost comunicat şi Familiilor Regale ale Europei care l-au primit ca pe un act suveran al Regelui şi, în marea lor majoritate, l-au felicitat pe Majestatea Sa pentru gestul de curaj şi trăinicie făcut.

La mai puţin de un an distanţă, în ziua de 10 mai 2008, se publicau Statutele Decoraţiilor Regale, respectiv Crucea Casei Regale a României şi Medalia Regele Mihai I pentru Loialitate, în acelaşi an având loc constituirea Cancelariei Decoraţiilor Regale şi primele decorări.

30 decembrie 2009

Văzându-se însă că sistemul mai putea primi îmbunătăţiri, la 30 decembrie 2009 s-a instituit Decoraţia Regală Nihil Sine Deo, care poate fi acordată unor personalităţi marcante care „au dat dovadă de generozitate şi spirit de răspundere [şi] au folosit puterea exemplului personal pentru a îmbogăţi prezentul românesc.” Documentul instituirii Decorației Regale Nihil Sine Deo a fost semnat la Castelul Săvârșin.

30 decembrie 2010

Un alt pas în direcţia reluării şi consolidării continuităţii Dinastiei în România a fost făcut la 30 decembrie 2010 când Familia Regală împreună a înfiinţat Fundaţia Colecţia Familiei Regale a României, persoană juridică având ca scop păstrarea şi promovarea patrimoniului Dinastiei, apărarea principiilor Casei Regale a României, susţinerea activităţilor sale publice şi private, dar şi aducerea la cunoştinţa publicului larg a obiectelor de patrimoniu şi tradiţiilor Familiei Regale şi ale Coroanei Române. Documentul înființării fundației a fost semnat la Castelul Săvârșin.

Primele bunuri intrate în patrimoniul Fundaţiei sunt lucrările din Colecţia Regală de Artă Contemporană, al cărei catalog a fost realizat în acelaşi an de domnul Adrian Buga. În prezent, sub directoratul doamnei Sandra Gătejanu Gheorghe, Fundaţia caută să-şi extindă activitatea în spaţiul public şi să aducă mai aproape de publicul larg valorile Dinastiei noastre.

30 decembrie 2011

În această zi a fost adusă o completare a Sistemului Regal de Decoraţii prin reînvierea Ordinului Coroana României, ca ordin Dinastic (de familie). Documentul reînvierii ordinului a fost semnat la Castelul Săvârșin.

Dintre decoraţiile de stat dinainte de 1947, România modernă a preluat pe unele dintre ele (într-o variantă deformată, fără simbolurile regale şi fără unele dintre tradiţiile care le însoţeau), cum ar fi Steaua României, Serviciu Credincios şi Mihai Viteazul.

Majestatea Sa Regele, dorind să existe o complementaritate între cele două sisteme de decoraţii, şi afirmând continuitatea simbolurilor monarhice, a reînviat Ordinul Carol I şi Coroana României pentru ca, prin intermediul lor, să fie răsplătită elita românească precum şi pe prietenii străini ai României, fiind şi Marele Maestru al acestor Ordine Dinastice. Ordinul Ferdinand nu mai este acordat deoarece, de la început, a avut un Statut şi scop foarte limitat – răsplătirea celor care au contribuit decisiv la Marea Unire din 1918.

30 decembrie 2017

Cu doar trei săptămâni înainte de această zi, Regele Mihai I a trecut la cele veșnice. Ziua de 30 decembrie 2017 reprezintă nu numai trista aniversare a 70 de ani de la abdicarea forțată a bunului nostru monarh, ci și primul 30 decembrie fără Mihai I. De aici încolo, românii vor trăi zilele de 30 decembrie și vor rememora lecția acelui moment istoric singuri, fără monarhul lor.

În această zi, ca un semn al continuității dinastice, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei române, a semnat primul său document regal, în calitate de șef al Familiei și Casei Regale a României. Documentul consfințește organizarea administrativă a Casei Majestății Sale Custodele Coroanei și contină, în structura ei, Casele predecesorilor Majestății Sale.

Am avut onoarea să fiu  alături de Familia Regală la fiecare dintre aceste zile de 30 decembrie, începând din 2007, precum şi la altele. De fiecare dată au fost zile fericite, zile ale speranţei şi în care, privind spre anul care se sfârşea, puteam să vedem cum mai pusesem o cărămidă la edificiul Dinastiei Române. Priveam ştirile şi vedeam cum societatea românească de astăzi vede (ca şi în 1947) în Familia Regală, un reper de moralitate, de stabilitate şi continuitate în faţa valurilor mereu mişcătoare ale politicii.

15 comentarii

 1. MULTUMIM FRUMOS !

  Multa intelepciune, sanatate si dragoste curata, cerem de la Bunul Dumnezeu,
  pentru Casa Regala a Romäniei si peste toata suflarea Globului!
  Amin!

  Cät timp sä mai asteaptä aceastä tarä frumoasä…..

  RUMÄNIEN-SIEBENBÜRGEN-TRANSILVANIA

 2. Diana

  Mulțimim pentru articol!30 decembrie rămâne o zi de tristă amintire,o zi în care ne-a fost furată identitatea în cel mai josnic mod!Dar Bunul nostru Rege nu a lăsat această dată cu totul în mâna tragicului și,tot într-o zi de 30 decembrie,ne-a lăsat SPERANȚA.Astfel, în acest 30 decembrie 2017, după plecarea Regelui Mihai, avem speranță prin Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei,care cred că are multe din calitățile Regelui!Domnul să o binecuvânteze și să ne-o țină mult timp lângă noi!

 3. Adriana si Virgil Scripcariu / Şcoala de la Piscu

  Alteţele Voastre,
  S-au scurs aproape 30 de zile de la plecarea dintre noi a Regelui Mihai I al României. Aceste zile şi multe care le vor urma stau încă sub semnul unui sentiment de unire, pe care nu ne-a mai fost dat să îl simţim până în prezent. Unire la căpătâiul unui om al virtuţilor. Virtuţi atât de necesare acestui popor rănit de istorie dar şi de propriile neputinţe, virtuţi pe care ni le dorim, virtuţi pe care nu le regăsim la cei care se află azi la frâiele ţării. Această declaraţie de dragoste a românilor către regele lor, vine să trezească conştiinţe, vine poate ca o întărire şi o încurajare că mai există o Românie demnă, chiar dacă adesea prea tăcută. Regele nostru a plecat la vremea colindelor. De aceea credem că în acest Crăciun România şi românii de pretutindeni sunt îndreptăţiţi să primească un colind de văduvă. Căci văduvi rămânem la plecarea Regelui Mihai I. “Dragă văduviţă/ Albă la pieliţă/ Neagră la cosiţă / Noi l-am cunoscut / Şi mi l-am văzut /În sânul Domnului / La poarta Raiului/ Stând la judecată / Ca să-şi ia răsplată /Pentru bună faptă!” În veci pomenirea lui!

 4. Pingback: Decizie istorică, 30 decembrie 2017: S-a constituit Casa Majestăţii Sale Custodele Coroanei. | Monarhia Salvează România

 5. PISOSCHI ALEXANDRU-GRIGORE

  REITEREZ : INSTAURAREA REPUBLICII FRACTURA NEVINDECATA IN ISTORIA ROMANIEI !

 6. Georgeta Herea

  Memorie veșnică Regelui Mihai I de România, îi vom purta !!!
  Respect veșnic și susținere nelimitată, Principesei Margareta !!! REGINA MARGARETA DE ROMÂNIA !!!
  ROMÂNIA ARE NEVOIE DE, DEMNITATE,LEGITIMITATE ,RESPECT,INTEGRITATE,UNITATE!!!
  DOAMNE AJUTĂ!!!
  LA MULȚI ANI FAMILIEI REGALE !!!!

 7. 30 decembrie 1947 cea mai neagra zi din istoria acestei tari ,zi in care Majestatea Sa Regele Mihai a fost obligat sa abdice . Nu-l vom uita niciodata , a iubit acest popor si poporul l-a iubit neconditionat. Actul de abdicare a fost nul si neavenit ,dorim restaurarea monarhiei si restabilirea adevarului istoric. Un an 2018 mai bun , La Multi Ani !

 8. Mesaje FB

  Mihaela Ion Respect !
  Recunostinta pentru M S REGELE nostru iubit!
  #
  Dana Rott Recunostinta noastra pentru Majestatea Sa, Regele Mihai!
  #
  Mariana Alupei RESPECT PENTRU REGELE NOSTRU MIHAI !
  #
  Florin Loga Dumnezeu sa-l odihneasca in pace pe Regele Mihai I de Romania si sa le dea sanatate si noroc Reginei Margareta de Romania si la intreaga Fam Regale !!.
  #
  Dumitru Gheorghe respect majestate si un an bun casei regale a romaniei.
  #
  Camelia Iordache Frumoase amintiri cu REGELE nostru.
  #
  Liana Vazdauteanu Dumnezeu sa l odihneasca pe Regele Mihai. Un nou an cu liniste si reusite.
  #
  Gica Petcu Respect.
  #
  Elena Ghita Un an nou cu multe realizari.
  La multi ani!
  #
  Gorena Vasilescu Ar fi trebuit sa avem O Regalitate.Mare pacat ca nu se mai poate.Stima si respect!
  #
  Dicran Daniel Costache Ce mult îmi lipsește acum.
  #
  Stan Magda Respect Majestate! Un An Nou cat mai bun si mai frumos întregii Familii Regale!
  #
  Viorica Tenov Ce fericire se poate vedea pe acest chip nobil.
  #
  Marius Munteanu La multi ani 2018!
  #
  Mariana Vlada Regele , roman pana in maduva oaselor !!!!!! Fericire mai mare decat sa serbezi in tara cu cei dragi nu exista !!!!!!!
  #
  Gabi Burlacu Regrete eterne!
  #
  Dana Mariana Dobreanu Vesnica sa fie pomenirea vrednicului nostru Rege,intors in tara,sa sfinteasca glia,cu”sfintele Sale moaste de martir”…

 9. Alice Bocancea

  30 Decembrie Este zi de doliu pentru Romani si Romania! Republica a fost proclamata printr-Un act de tradare de catre comunisti si sub amenintarea tancurilor sovietice ale lui Stalin, fara consultarea Poporului Roman! Este Un act ILEGAL si NUL ! Traiasca Majestatea Sa Margareta Regina Romaniei! Regina si Patria!

 10. Stim cu toti ce s-a intamplat la data de 30 Decembrie 1947 si cum am ajuns dintr-un STAT MONARHIC la REPUBLICA. Avem la indemana cum PARLAMENTUL a fost DIZOLVAT ILEGAL. DE CE NU facem la CURTEA CONSTITUTIONALA cu actele pe care le avem O CERERE de REVIZUIRE ca, CURTEA sa ia O DECIZIE ISTORICA si REPARATORIE cu privire ROMANIA. TOTUL LA URGENTA. CRED CA ACESTA ESTE PRIMUL PAS LEGAL. TRAIASCA ROMANIA REGAT.

 11. Liliana Sora

  Privind înapoi, păşim înainte pentru că ” toată lumea trebuie să construiască din nou cerul său de speranţă, adevăr, încredere, iubire şi pace.”
  Cinste, onoare , respect pentru Familia regală !

 12. Dorina și Karl-Ernst Nowak

  ÎN ZILE CA CEA DE AZI – ȘI NU NUMAI – NE ÎNCHINĂM DIN NOU, IARĂ ȘI IARĂ, ÎN FAȚA MEMORIEI REGELUI NOSTRU DEFUNCT MIHAI I AL ROMÂNIEI. DAR ÎN ACELAȘI TIMP JUBILĂM ȘI MULȚUMIM LUI DUMNEZEU CĂ NE-A ÎNVREDNICIT DE ATÂȚIA ANI CU DARUL STABIL, IMENS ȘI RAR CARE ESTE MAJESTATEA SA MARGARETA, CEL MAI ÎNALT REPER MORAL AL NOSTRU, AL ROMÂNILOR DIN ȚARĂ ȘI DIN STRĂINĂTATE, MEREU ALĂTURI DE ALTEȚA SA REGALĂ PRINCIPELE RADU!
  RECUNOȘTINȚĂ ADÂNCĂ,
  Dorina și Karl-Ernst Nowak
  cu toată familia

 13. Remus-Dumitru Mihuțiu, mun. Oradea, jud. Bihor

  Ziua în care România avea să intre într-o lungă și grea noapte din care se pare că nu reușim să mai ieșim.

 14. NICOLETA BOGĂCEANU

  O zi tristă, când Coroana a fost smulsă de pe Fruntea Țării cu secera şi ciocanul.
  Veşnică iubire pentru Suveran!
  Respect pentru Majestatea Sa Margareta!

 15. Neagu Mihaela

  NIHIL SINE DEO!

Lasa un comentariu

© 2007-2019 Casa Majestății Sale Custodele Coroanei. Toate drepturile rezervate

Visits: 26683598
Familia Regală           Fundația Regală Margareta a României           YouTube          YouTube Filme          Facebook
Politica de cookie-uri    Politica de confidentialitate